Amerikaanse fysicus McCampbell

Zonder twijfel komt de eer toe aan de amerikaanse fysicus McCampbell de aandacht te hebben getrokken op een reeks fysische fenomenen gepaard gaande met UFO manifestaties. In zijn boek "UFOLOGY" formuleert hij een aantal hypothesen op eenwetenschappelijke manier waarbij zoveel mogelijk alle gemelde feiten in een structureel geheel inpassen.
2021-04-01
Belangrijke aspecten die vermeldenswaard zijn ,zijn de volgende
  • Optredende lichtverschijnselen
  • Geluiden waarbij de totale afwezigheid ervan opvalt
  • Electrische en magnetische interferenties
  • Fysiologische effecten
  • Eigenaardig vlieggedrag
  • Voortstuwingsmogelijkheden

In deze uiteenzetting zullen we veeleer de nadruk leggen op het aspect electrische en magnetische fenomenen zonder echter afbreuk te doen aan de andere parameters hoger vermeld. Vliegeigenschappen, magnetische ú en lichtfenomenen blijken immers zeer met mekaar gerelateerd tezijn. Als er iemand in Europa en met name in Frankrijk een zware inspanning heeft geleverd in het onderzoek naar de voortstuwing van UFO's dan is dit zeker de Franse astronoom Jean Pierre Petit.

Astronoom Jean Pierre Petit.

Zijn naam is in de Ufologie-wereld onherroepelijk verbonden met het feit dat hij het principe van MHD, magnetohydrodynamica waarmee hij bezig was in het laboratorium voor vloeistofysica, heeft geextrapoleerd naar toepassingen in een gasmedium zoals de lucht. Uit dit onderzoek is dan gebleken dat veel van de vluchtpatronen konden worden verklaard samen met de daarmeegepaard gaande lichtverschijnselen rond de UFO. Jean Pierre is echter destijds, onder druk van zijn superieuren, ermee moeten mee stoppen maar heeft ons toch een niet te ontkennen kennis bijgebracht welke wel verdient verder uitgewerkt te worden. Te meer omdat niet allen zijn theorien interessant zijn maar ook omdat hij deze ook heeft ondersteund met een aantal practische met succes geslaagde experimenten. Een andere bijdrage van belang hebben we ter beschikking dank zij het statistisch onderzoek gedaan door Claude Poher, eveneens een Frans wetenschapper. Zijn verdienste bestaat erin dat hij het bewijs heeft geleverd van het verband tussen meetbare afwijkingen in een van de componenten van het magnetischeaardveld en de melding van de aanwezigheid van een UFO.

Uitgaande van de gegevens van de meldingen en van de meetwaarden van het meetstation ten zuiden van Parijs heeft hij zelfs kunnen aantonen dat verschijnselen die zich hebben af-gespeeld zelfs tot 40km in de omgeving duidelijk interferenties gaven op de meetwaarden van het desbetreffende station (Chambon ú la úForet ). Het is omwille van dit gegeven en van de overige meldingen van invloed op een gebouwde magnetometer ligt het dus voor de hand dat we hiermee een sterk wapen hebben om tot de bouw van zo'n toestel te besluiten .

Recente gebeurtenis

Een niet te vergeten , en meer recente gebeurtenis brengt ons dan in ons eigen land waar de UFO-manifestaties van begin jaren 90 wel heel wat heibel hebben teweeggebracht. Het is in die periode dat de wereld ook verbijsterd stond van de open aanpak door onze Ufologen en van onze Luchtmacht ,waarvoor alle respect voor de inspanningen geleverd. Het is hier dat prof. Meessen naar voor is gekomen met zijn verdoorgedreven analyses van de radargegevens hem ter beschikking gesteld door onze luchtmacht. Hier past eveneens een huldebetoon aan generaal Wilfried Brouwers voor zijn objectieve en eerlijke benadering van de feiten. Een tweede feit is het onderzoek van de foto van Petit-Rechain. De werd via de brusselse vereniging Sobeps ter beschikking gesteld van de gespecialiseerde afdeling van de koninklijke militaire school waar deze door de mensen van prof Acheroy aan een grondige analyse onderworpen werd.

Heeft-u-al-een-noodpakket-in-huis