Frank Drake

Het duurde tot 1959 voordat het op radiosignalen gebaseerde SETI serieus genomen werd. In dat jaar toonden Giuseppe Cocconi en Philip Morrison aan dat hun radiozenders krachtig genoeg waren om signalen lichtjaren ver de ruimte in te sturen. En - zo redeneert de Amerikaanse astronoom Seth Shostak - als wij dat (kunnen) doen, dan doen de aliens dat misschien ook.
2021-06-17
Amerikaanse astronoom

Een jaar later was de Amerikaanse astronoom en astrofysicus Frank Drake met zijn Project OZMA de eerste om de hemel af te speuren naar buitenaardse radiosignalen. Pas in 1974, 150 jaar na Gauss, verstuurde Drake met de Arecibo radiotelescoop de eerste SETI-radioboodschap naar de sterren. Vandaag wachten wetenschappers nog altijd op een antwoord, maar Shostak blijft ervan overtuigd dat we tegen 2020 met buitenaardsen zullen communiceren.

De grote doorbraak

Dé grote doorbraak zou er moeten komen door gebruik te maken van de Allen Telescope Array, een samenwerking van het SETI Instituut en het Radio Astronomy Laboratory van de Universiteit van Californië. De Allen Telescope Array bevindt zich naast het Hat Creek Observatory, ruim 460 kilometer ten noordoosten van San Francisco. De eerste fase van het project, waarbij 42 antennes in gebruik werden genomen, werd afgerond in oktober 2007. Als de Allen Telescope Array compleet afgewerkt is, zal de site 350 telescopen huisvesten die op zoek blijven gaan naar buitenaards contact. En wie zoekt die vindt.

Heeft-u-al-een-noodpakket-in-huis