28-05-2021 Mysterieuze schilderijen Op sommige schilderijen uit de vijftiende eeuw zijn 'vurige strijdwagens' of 'zwevende schijven' te zien. Sommige van deze objecten zijn zo gedetailleerd geschilderd, dat het lijkt of de schilder zelf ooggetuige van de mysterieuze[...]
28-05-2021 Detectiemethode  De vooropgestelde detectiemethode is gebaseerd op de meting van een verstoring van de plaatselijke magnetische veldsterkte tengevolge van de nabije aanwezigheid van een UFO. Dit verband werd duidelijk aangetoond in het statistisch onderzoek van C[...]
13-05-2021 CIA gelooft in UFO's?  Bestaan ze wel, bestaan ze niet? Ben jij gek, ben ik gek? Zijn zij gek? Wij zijn van mening dat de oogkleppen in dit geval maar beter naar beneden geduwd worden. Zet het denkraam open zonder de luiken te laten klapperen van de voorbij woeiende wi[...]

NOTFOUND