Disclaimer voor ufonet.nl
Op deze pagina vind je de disclaimer van www.ufonet.nl zoals deze door hen beschikbaar is gesteld. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud informatie op de website aangeboden wordt.
Intellectueel eigendom
Informatie van deze website mag gratis gebruikt worden mits deze niet volledig gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt.
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De informatie die je vind op deze website mag alleen hergebruikt worden volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder expliciete schriftelijke goedkeuring van ufonet.nl is het niet toegestaan teksten, fotomateriaal of andere materialen van de website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ufonet.nl.
Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Er wordt gestreefd naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die zijn ontstaan als programmeer dan wel typefouten vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met ufonet.nl te mogen claimen of veronderstellen.
ufonet.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud of informatie op deze website onjuist of onvolledig is, hier kan nederkaart.nl geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.
Informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. ufonet.nl behoudt het recht om deze materialen te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wij aanvaarden geen aansprakelijk voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen disclaimer
Indien deze disclaimer wijzigt vind je de meest recente versie op deze pagina.
Ufonet.nl is ook niet aansprakelijk voor de volgende aspecten:
Een buitenaardse invasie
Doorgeslagen mensen die te veel informatie op ufonet hebben gelezen
Graancirkels in de achtertuin
Aliens als buren
Aliens al ouders
Onverklaarbare dingen
Lichtflitsen
Vliegende blikken 
Mocht er toch een invasie ontstaan, ik verwelkom jullie allemaal. EET MIJ NIET OP AUB.
 

NOTFOUND

Heeft-u-al-een-noodpakket-in-huis