Detectiemethode 

De vooropgestelde detectiemethode is gebaseerd op de meting van een verstoring van de plaatselijke magnetische veldsterkte tengevolge van de nabije aanwezigheid van een UFO. Dit verband werd duidelijk aangetoond in het statistisch onderzoek van Claude Poher die een significante correlatie vond tussen abnormale afwijkingen van één van de componenten van het magnetische aardveld en het optreden van een UFO-melding in een straal tot 40km rond het meetstation van Chambon-la-foret.
2021-05-28
De meting

De meting kan geschieden met een aantal toestellen zoals initieel werd gedaan met een opgehangen compas. Deze opstelling functioneert goed maar heeft wel het nadeel dat ze schokvrij dient opgesteld te worden. Een afwijking van de naald in één of andere richting, weg van het ter plaatse ingestelde Noorden wordt gedetecteerd en geeft aanleiding tot een alarmtoestand. Verdere meetwaarden zijn met deze opstelling niet te bekomen en daarom werd uitgekeken naar andere manieren . De compasmagneet werkt alleen in een zeer laag frequentiegebied en begint al snel rond te tollen in een bereik van 2Hz tot 10Hz . Daarenboven voert ze een trillende beweging uit rond de rusttoestand en kan mechanisch de pulsaties niet volgen. Gelijkaardige effecten werden meer dan eens gesignaleerd door piloten die spraken van rondtollende compasnaalden onder invloed van laagfrequent pulserend veld.

Geomeetstations

Een breder frequentiespectrum kan bewaakt worden met een magnetometer. Dit toestel heeft geen bewegende delen en is opgebouwd rond een soort magnetische antenne, bestaande uit bewikkelde ferrietstaven waarbij de spanningen uit de spoelen verder versterkt worden, en mits een calibratie van het geheel, ons toelaten concrete waarden voor de veldvariaties te registreren. Het is immers met één van deze magnetometers dat de verschillende componenten van het magnetische aardveld worden gemeten in de geomeetstations.

Nadeel van de detector

Dit type van detector heeft echter ook zijn nadelen: door het feit dat zijn gevoeligheid over een grotere bandbreedte werkzaam is, zal dit toestel ook de 50Hz componenten, die overal zowat aanwezig zijn, meemeten. Een goede 50Hz onderdrukking is daarom een must. Een uitvoering die realiseerbaar is door een electronicus met wat ervaring in het bouwen van kleine toestellen luistert naar de naam Fluxgate Magnetometer waarover later ietwat meer informatie.

De controle van de aanwezigheid van een UFO, ook al wordt die in het meetstation niet zo direct visueel waargenomen, met eventuele vaststelling van het exacte tijdstip kan als ondersteunend bewijsgegeven fungeren voor een confrontatieverhaal van een ander persoon. Een meer uitgebreidere behandeling van het onderwerp wordt graag doorgevoerd voor die personen die denken iets te kunnen bijdragen in de uitbouw van een UFO-meetstation wat betreft de magnetische invloeden en de registratie ervan. Vaardigheden in het ontwerpen en maken van printplaten, het ontwerpen van de nodige electronicaschema's, het schrijven van kleine software-programma's voor verdere verwerking van de meetresultaten worden in dank aanvaard.

Als we slagen in het detecteren in een aantal plaatsen van het UFO-gebeuren, kunnen we gerust stellen dat in de toekomst geen enkele nog ongemerkt ons landje zal binnendringen.

Heeft-u-al-een-noodpakket-in-huis